Welcome Guest [Log In] [Register]
[ Gửi Thông Điệp ] Chào mừng các Tân sinh viên khoa KHVL Khóa 2015!
Chào mừng bạn đến Diễn đàn Khoa học vật liệu :bonghong . Cảm ơn bạn đã quan tâm đến diễn đàn.

Xin mời bạn Đăng ký! để có được nhiều quyền hơn trong diễn đàn, chẳng hạn như post bài, trả lời bài...

Nếu bạn đã là thành viên của diễn đàn, hãy đăng nhập để sử dụng hết quyền của mình.

Username:   Password:
Add Reply
  • Pages:
  • 1
  • 2
Bài giải bài tập điện động lực học
Topic Started: Apr 6 2011, 10:29 PM (3,850 Views)
Posted ImageCrystal
Member Avatar


Đồng ý với atula là E phải có epsilon!!!

Qua kết quả bài 1 và bài 2, khi so sánh lại kết quả giữa các bài tập tương tự với các dạng bài vậy môn Điện Từ (trang 21, 28 sách bài tập) thì có sự khác nhau về epsilon. Hay nói rõ ra là qua 1 vài phép biến đổi nhỏ, trong Điện Từ có epsilon, Điện Động Lực học thì không.

Điều này theo mình nghĩ là có sự khác nhau giữa các hệ đo lường!!! ( Chắc là vậy)
Offline Profile Quote Post Goto Top
 
1 user reading this topic (1 Guest and 0 Anonymous)
« Previous Topic · Các môn học MM · Next Topic »
Add Reply
  • Pages:
  • 1
  • 2

Bản quyền của Ddkhvl.net